Stichting Dorpshuis in Kruisland is opgericht op 15 december

1961 met als doel het beheren en exploiteren van het dorpshuis Siemburg aan de Graaf Engelbrechtstraat 14  te Kruisland.

 

De stichting tracht haar doel in eerste instantie te verwezenlijken door de verhuur van ruimten voor gebruik van (jeugd)vormend, maatschappelijk, sociaal-economisch, cultureel en hygiënisch werk.

 

Het eerste bestuur bestond uit de personen dominee Te Winkel, dokter Hillemans, Jan Rooms, C. Broos en Jac. Obels. Hun eerste taak was de realisatie van het dorpshuis. Op 21 november 1964 was het zover dat het nieuwe dorpshuis geopend kon worden.

 

 

 

Het stichtingsbestuur heeft het dorpshuis de klankrijke naam SIEMBURG gegeven. Siemburg ofwel Siemburga is de naam van de vorstin, die de eerste Vrouwe van Kruisland was, nadat het grondgebied in 1487 uit het water was gewonnen.

 

 

Na 48 jaar was het dorpshuis versleten en een nieuw dorpshuis werd gebouwd. Omdat het nieuwe dorpshuis op de plaats moest komen van het oude werd er in twee fasen gesloopt en gebouwd. De eerste handeling daartoe was in november 2012.

 

 

In mei 2013 werd de eerste fase opgeleverd. Het oude gebouw verdween daarna geheel onder de slopershamer en alle activiteiten van de gebruikers vonden met veel improvisatie plaats in de eerste fase van het nieuwe gebouw.

 

 

Eind november 2013 was ook de tweede fase klaar en op 20 januari 2014 werd het nieuwe dorpshuis officieel geopend door Burgemeester Vos en gedeputeerde van het provinciebestuur Mevrouw Van Haaften